wtorek, 3 maja 2011

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy dzieci i rodziców do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Lublinie pod tytułem:

„Przyjaciele przyrody”

* Technika wykonania pracy dowolna .

* Format pracy A-3.

* Prace należy składać u wychowawców grup w terminie do 11 maja 2011r.

* Szczegóły dotyczące konkursu zostały zawarte w regulaminie.

* Rozstrzygnięcie konkursu 16 maja 2011r.

Celem konkursu jest:

- Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresje plastyczną

- Umiejętność przekazywania swoich doświadczeń i przeżyć w pracy plastycznej

- Rozwijanie nawyków proekologicznych

- Zaprezentowanie swoich możliwości twórczych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW ZORGANIZOWANYM PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „KOLOROWE KREDKI” W LUBLINIE POD TYTUŁEM: „PRZYJACIELE PRZYRODY”

1 . Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

2. Tematyka pracy „Przyjaciele przyrody”

3 . Technika wykonania prac dowolna

4 . Forma – praca plastyczna

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko rodzica

6. Pracę należy składać u wychowawcy grupy w terminie do 11 maja 2011

7. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych

I - dzieci 3 – 4 letnie

II - dzieci 5 – 6 letnie

8. Najciekawsze prace będą nagrodzone

9 . Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na stronie internetowej przedszkola i na gazetkach przedszkolnych