piątek, 23 grudnia 2011

ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzenia zdrowia,
wielu dobrych dni i wszelkiej pomyślności składa Dyrekcja .